KRINGLOOPWINKEL ZONDER WINSTOOGMERK

Stichting Het Vincentrum | Rosendaalseweg 758 | 6824 KW Arnhem | tel. 026 3512783 | info@vincentrum-arnhem.nl

Afbeelding 1
Afbeelding 2
Afbeelding 3
Afbeelding 4
Afbeelding 5
Afbeelding 6
Afbeelding 7
Afbeelding 8
Afbeelding 9
Afbeelding 10
Afbeelding 11

 

Het Vincentrum DRAAIT VOLLEDIG OP DE INZET VAN VRIJWILLIGERS

Het Vincentrum beschikt over zo'n 70 vrijwilligers, die alle werkzaamheden voor hun rekening nemen en, die er gezamenlijk voor zorgen dat de stichting in staat is haar doelstellingen te realiseren.

 

De doelstelling van Stichting het Vincentrum is ”het inzamelen van goederen, die vervolgens in de winkel Het Vincentrum worden verkocht tegen een redelijke prijs, waarmee dan kleinschalige projecten in binnen- en buitenland kunnen worden (mee)gefinancierd”. De projecten waaraan een bijdrage wordt gegeven, vindt u onder ‘Projecten’.

 

De winkel is in 1978 opgezet door de Vincentius Vereniging Arnhem. Deze vereniging heeft als doel “het realiseren van doeltreffende vormen van sociale hulpverlening overal waar dit gewenst of noodzakelijk is, met name in de stad Arnhem."

 

Het stichtingsbestuur bestaat uit:

Toon Hensen - voorzitter
Paul Cremers - secretaris

Jos van Osch - penningmeester

en de bestuursleden

  Jos Boschma
 

Marijke Faber

Caroline Vegter
Henriëtte van Niekerk

  Herman Verschragen

 

help ons helpen

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met de voorwaarden. Meer informatie over cookies vindt u hier.